maandag, 13 april 2015 00:00

Wat is Cultuurmenu Hoogeveen? / Formulieren

Basismenu 
Vrije menu
Organisatie
Financiën
Cultuureducatie met kwaliteit
Cursus Interne Cultuurcoördinator

Basismenu 
Het Basismenu is een programma met een doorgaande verticale lijn. Kinderen maken in hun basisschooltijd kennis met theater, muziek, dans, beeldend, literatuur, digitale media en erfgoed. 

Groep 1/ 2  Theater + Muziek of Dans + Erfgoed
Groep 3/ 4  Theater + Beeldend of taal + Erfgoed of Digitale media
Groep 5/ 6  Theater + Muziek of Dans  + Erfgoed 
Groep 7/ 8  Theater + Beeldend of Digitale media of Taal + Erfgoed

Per discipline bieden we minimaal 2 keuzes aan. 
De coördinatie van het Cultuurmenu houdt bij welke disciplines in uw groep aan de beurt zijn. We sturen het overzicht mee bij het inschrijven. 

Inschrijfformulier 2018-2019 (groep 1/2)
Inschrijfformulier 2018-2019 (groep 3/4) 
Inschrijfformulier 2018-2019 (groep 5/6) 
Inschrijfformulier 2018-2019 (groep 7/8) 
Inschrijfformulier 2018-2019 (vrije menu) 
Inschrijfformulier 2018-2019 (naschools) 

2018-2019 Evaluatie
Evaluatieformulier Groep 1-2 (2018-2019)
Evaluatieformulier Groep 3-4 (2018-2019)
Evaluatieformulier Groep 5-6 (2018-2019)
Evaluatieformulier Groep 7-8 (2018-2019)

Vrije menu
In het Vrije menu staan projecten die o.a. verbinden aan zaakvakken of thematisch werken. U kunt een workshop uit het basismenu inwisselen of inzetten in het project en de rest van de projectkosten betalen met de Compenta-gelden.
De voorwaarde van Compenta is dat een project meer moet zijn dan een kennismaking, dat het samenhang met het onderwijsprogramma laat zien en dat het een structureel onderdeel wordt.
Het project moet aansluiten bij de ambities zoals die staan vermeld in de aanvraag van de Compenta-gelden.
U kunt op het inschrijfformulier aangeven voor welk project u wilt inschrijven of meer informatie wilt. De coördinator neemt dan contact met u op voor een afspraak.
Zie ook Financiën.

Organisatie 
In de gemeente Hoogeveen doen alle basisscholen en speciaal onderwijs mee aan het Cultuurmenu Hoogeveen.  

Stuurgroep 
Een bovenschoolse Stuurgroep met vertegenwoordigers van o.a. PricoH en BIJeen zorgt er voor dat alle kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur. Zij behartigen de belangen van de 40 deelnemende scholen. 

Klankbordgroep
In de Klankbordgroep zitten cultuurcontactpersonen en ICC-ers.  Zij selecteren en evalueren het jaarlijkse programma. De leden gaan naar presentatiedagen om voorstellingen te bekijken. De cultuurcontactpersonen in de school zijn de aanspreekpunten voor de culturele instellingen en verzorgen  de communicatie binnen de school over de opgave, planning, roosters, wijzigingen etc.  

Netwerk Interne Cultuurcoördinatoren
De 35 Interne Cultuurcoördinatoren komen tweemaal per jaar bijeen voor uitwisseling en inspiratiebijeenkomsten. We nodigen sprekers uit en tijdens één van de bijeenkomsten ontvangen de nieuwe ICC-ers hun certificaat.  

Wie doet wat? 
De Bibliotheek/ Verhalenwerf is penvoerder en coördineert de algemene activiteiten, de taalworkshops, erfgoedactiviteiten en de schoolvoorstellingen voor de onderbouw. De coördinator verzorgt ook de financiële en inhoudelijke verantwoording voor de gemeente.  
Theater de Tamboer organiseert de theatervoorstellingen voor de bovenbouw. 
Scala Centrum voor de Kunsten adviseert en coördineert de workshops kunstzinnige vorming en het Land van Scala. Het Podium is facilitair.   
De culturele organisaties werken intensief samen met elkaar en zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep en de Klankbordgroep.  

Jaarplanning

Week 10 Keuze aanbod klankbordgroep
Week 19 Inschrijven
Week 22 Sluitingsdatum 29 mei
Week 34 Conceptrooster naar scholen
Week 35/36 Akkoord scholen
Week 40 Definitieve bevestiging scholen

 

Financiën
Landelijk en provinciaal  
De landelijke overheid stelt via de Regeling Prestatiebox € 11,64 per leerling per jaar beschikbaar voor cultuuronderwijs. 
De Provincie Drenthe ondersteunt met de Subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe (CemK)  
Stichting Compenta is de uitvoerder van de regeling (www.compenta.nl).  
Dit bedrag à € 9,00 komt bovenop de Prestatiebox. 
In de provincie bestaat ook de vervoersregeling Culturele mobiliteit. Dit betekent een bijdrage in de vervoerskosten naar Het Gevangenismuseum, Hunebedcentrum, Drents Museum, Drents Archief en Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
Voor organisatie en aanmelding: http://www.kcdr.nl/onderwijs/culturelemobiliteit/ 

Lokaal
U betaalt voor het lokale Basismenu €15,25 per leerling. Hiervoor krijgt u voor elke groep een voorstelling, een workshop en een erfgoedactiviteit.  
De opbouw van de schoolbijdrage is €11,00 voor de voorstellingen en workshops, organisatie € 2,50 en erfgoededucatie € 1,75.  
Door de lokale samenwerking kunnen we gezamenlijk inkopen en meer mogelijk maken.  
De gemeente draagt een vast bedrag bij voor de activiteiten van het cultuurmenu en de erfgoededucatie.  
De gemeente subsidieert ook volledig het Land van Scala voor de lessenseries onder schooltijd.  
De Bibliotheek verstuurt de nota’s. De berekening voor de leerlingenbijdrage is gebaseerd op de peildatum van het voorafgaande schooljaar.  

Het Compenta-geld kunt u naar eigen inzicht besteden, mits het voldoet aan de voorwaarden van verbinding, verdieping en verankering.
In het vrije menu staan schoolbrede projecten die bekostigd kunnen worden met het extra geld van Compenta voor Cultuureducatie met kwaliteit.  
Ook kunt u een workshop uit het basismenu inwisselen of inzetten in het project en de rest van de projectkosten betalen met de Compenta-gelden.   

Het project moet meer zijn dan een kennismaking, samenhang met het onderwijsprogramma laten zien en een structureel onderdeel worden.  

Cultuureducatie met kwaliteit
De Stuurgroep wil de continuïteit van het Basismenu  waarborgen en tegelijkertijd zoveel mogelijk aansluiten bij de vraagontwikkeling van de scholen.  
In de komende jaren gaan we naar een menu met steeds meer keuze en samenhang.  
U kunt als school een kunstenaar of culturele organisatie opdracht geven om een lessenserie te ontwikkelen aansluitend bij het onderwijsprogramma.  

De aanbieder kan daarvoor een aanvraag doen bij Compenta. 
Voorbeelden van de afgelopen jaren:  
- Erfgoed Hond de Waakhond 
- Grafiek en taal  
- Talentuur  
- Instrumen-taal  

ICC cursus najaar 2018
Komend schooljaar start opnieuw in Hoogeveen een ICC-cursus. De cursus interne cultuurcoördinator (ICC) biedt je praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op jouw school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden. Daarnaast schrijf je tijdens de cursus een cultuurbeleidsplan, projectplan en/of plan van aanpak. 
De cursus is door het LKCA goedgekeurd en gevalideerd door het lerarenregister waardoor je als leerkracht de cursus op kan nemen in je portfolio. 

Praktische informatie 
Kosten 
€ 300,00 per persoon. Inclusief USB-stick met cursusmateriaal en handige formats, 2 uur persoonlijke begeleiding bij ontwikkelen van het eigen beleidsplan. Ondersteuning bij het creëren van draagvlak binnen uw team. Deelname aan het lokaal/provinciaal ICC-netwerk. Koffie, thee en catering. 

Tijdsinvestering 
De totale studiebelasting: bedraagt 50 uur bestaande uit: 6 inspiratiebijeenkomsten, teamoverleg over cultuureducatie, inlezen, opdrachten en het schrijven van een plan. 

Locatie
- Hoogeveen / Zuidwest Drenthe: Bibliotheek Hoogeveen, Willemskade 27, Hoogeveen Cursusdata - 

Data Hoogeveen / Zuidwest Drenthe 
- woensdag 3 oktober 2018 | ICC cursus bijeenkomst 1 | 14:00-17:00 uur 
- woensdag 31 oktober 2018 | ICC cursus bijeenkomst 2 | 14:00-17:00 uur 
- woensdag 28 november 2018 | ICC cursus bijeenkomst 3 | 14:00-17:00 uur 
- woensdag 16 januari 2019 | ICC cursus bijeenkomst 4 | 14:00-17:00 uur 
- woensdag 13 februari 2019 | ICC cursus bijeenkomst 5 | 14:00-17:00 uur 
- woensdag 13 maart 2019 | ICC cursus bijeenkomst 6 | 14:00-17:00 uur 
- woensdag 10 april 2019 | ICC cursus bijeenkomst 8 - certificering | 14:00-17:00 uur** 

* Op 11 april 2019 vindt ook het Symposium Cultuureducatie plaats. Voor ICC-ers in opleiding is er een speciaal programma. 
** Bijeenkomst 7 bestaat uit het presenteren van het cultuurplan in het eigen schoolteam.

 *** Er starten ook ICC-cursussen in Assen en Emmen.

Aanmelden 
Hoogeveen: via de webshop https://www.kcdrwebshop.nl/nl/shop/icc_cursus/179/icc-cursus-najaar-2018---hoogeveen/icc-cursus-najaar-2018---hoogeveen 

Meer informatie 
Jannie ten Hove | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Inge van de Louw | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jeffrey Deelman | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.