vrijdag, 01 juni 2018 09:58

Land van Scala 2018-2019. Groep 5/6

Groep 5/6 (week 3-6)

Prehistorie
Geschiedenisverhalen komen tot leven als kinderen hier beeldend mee aan de slag gaan. Want hoe levendig word het voor een kind als het uit gaat beelden hoe het er in de prehistorie uit zag, hoe de mensen leefden? We werken met aardetinten en gebruiken primitieve tekenvormen, maar we bedenken ook hoe rituelen of gewoontes zich vertalen naar nu. Een verrassende lessenserie die laat zien hoe de oudheid in verbinding staat met onze hedendaagse cultuur.
Discipline: beeldend

Prehistorie
In deze lessenserie gaan we terug in de tijd, de oertijd. Mensen konden nog niet lezen en schrijven. Ze communiceerden met elkaar met behulp van klanken en gebaren. Elke les ontdekken we nieuwe stampbewegingen. Samen ontwikkelen we een eigen bewegingstaal. Dit alles maakt uiteindelijk een eigen oertijd-choreografie, in dans en geluid.
Discipline: dans

Kijken naar de wereld om je heen 
In deze lessenserie maken de leerlingen kennis met het thema cultureel erfgoed. Wat is cultureel erfgoed en welke verhalen horen erbij? Verschillende vormen van erfgoed zoals gebouwen, streekverhalen en gebruiksvoorwerpen vormen het uitgangspunt voor fotografie-opdrachten. Daarnaast gaan de leerlingen aan de slag met animatie en beeldbewerking.
Discipline: mediakunst

Wereldwijs
Tijdens de lessen verkennen de leerlingen verschillende aspecten van muziek. Aan de hand van het thema ‘Wereld-wijs’ worden er liedjes gezongen uit andere landen en luisteropdrachten gedaan. Er zal aandacht zijn voor de muziekstijlen uit andere landen en hun instrumenten. En uiteraard gaan de leerlingen zelf aan de slag met het maken van muziek. 7/8 Slavernij. De leerlingen gaan aan de hand van het thema ‘Slavernij’ ontdekken wat muziek kan.
Discipline: muziek

Decemberspecial
Een nieuwe boost voor de decemberactiviteiten. Normaal gesproken plannen we geen activiteiten in december, dan is het al druk genoeg op school. Maar wat als we middels deze lessen die drukte wat uit handen nemen? Laat je verrassen in de decembermaand! De leerlingen gaan aan de slag met dans of muziek of theater of media of beeldende kunst. Sowieso 3 van deze disciplines komen aan bod in deze special, elke les wat anders.
Discipline: multidisciplinair 

Droomwereld / surrealisme
In een droomwereld kloppen de zaken niet altijd. Wordt de wereld er soms niet mooier van? Of spannender? In de kunst heet dat surrealisme. Let op, we gaan dromen, niet slapen! Flink aan de slag met elkaar om de fantasie te laten werken en oplossingen voor problemen te bedenken. Durven we de werkelijkheid te laten voor wat het is…Lekker spelen is het begin.
Discipline: theater

---

Keuzeformulier Land van Scala 2018-2019 (pdf)

Inschrijfformulier 2018-2019