vrijdag, 01 juni 2018 09:59

Land van Scala 2018-2019. Inleiding

Land van Scala is de overkoepelende naam voor de zich steeds verder uitbouwende doorgaande leerlijn cultuureducatie, ontwikkeld door Scala Centrum voor de Kunsten.

Kunstenaars en vakdocenten muziek, beeldend, nieuwe media, theater en dans geven  lessenseries op de school. Per kunstdiscipline hebben we hiervoor specifieke kenmerken en leerdoelen uitgeschreven in een leerlijn.  Kernwoorden hierbij zijn beleving, kennis, maken, reflectie en samenwerking.

De doorgaande leerlijn is dit jaar tegen het licht gehouden en geactualiseerd.

Naast deze kennismaking onder schooltijd bestaat er voor de kinderen ook de mogelijkheid van  oriëntatie na schooltijd in de Kinderateliers, welke plaatsvinden op de eigen school of een locatie in de buurt. Vervolgens is er natuurlijk nog verdere verdieping mogelijk bij  Scala  Centrum voor de Kunsten.

Land van Scala 2018-2019. Groep 1/2

Land van Scala 2018-2019. Groep 3/4

Land van Scala 2018-2019. Groep 5/6

Land van Scala 2018-2019. Groep 7/8

---

Keuzeformulier Land van Scala 2018-2019 (pdf)

Inschrijfformulier 2018-2019